This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Verkkokoulutus tyypin 2 diabeteksen hoidosta

Duration

Tämän kurssin tavoitteena on syventää osaamistasi tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta. Käymme läpi taudin patofysiologiaa, luokitusta, uusimpia hoitosuosituksia sekä käytettävissä olevia lääkkeitä. Lisäksi käymme läpi pistettävien lääkkeiden käytön sekä sen, mitä hoidon aloittamisen jälkeen tulisi huomioida tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa.