Verkkokoulutus tyypin 2 diabeteksen hoidosta

Koulutus on tarkoitettu tukemaan potilastyötä erityisesti niille lääketieteen ammattilaisille, joilla ei vielä ole laajaa kokemusta tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta. Koulutuksesta hyötyvät myös kokeneemmat lääketieteen ammattilaiset, jotka haluavat päivittää tietojaan kakkostyypin diabeteksen uusimpien hoitosuositusten ja saatavilla olevien lääkkeiden käytön suhteen.

Duration

Tämän kurssin tavoitteena on syventää osaamistasi tyypin 2 diabeteksesta ja sen hoidosta. Käymme läpi taudin patofysiologiaa, luokitusta, uusimpia hoitosuosituksia sekä käytettävissä olevia lääkkeitä. Lisäksi käymme läpi pistettävien lääkkeiden käytön sekä sen, mitä hoidon aloittamisen jälkeen tulisi huomioida tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa.