This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

SCOPE - Specialist Certification of Obesity Professional Education

CME erikoistumispisteet

Näiden koulutusten sisältö on Novo Nordiskista riippumattoman sisällöntuottajan tuottamaa. Osa koulutuksista on EACCME-akkreditoituja, joten niitä voidaan lukea hyväksi joidenkin erikoisalojen erikoistumisopinnoissa ja diabeteksen erityispätevyyttä suoritettaessa. Pisteiden kelpoisuus täytyy kuitenkin varmistaa kolutuksesta vastaavalta taholta. Novo Nordisk ei vastaa koulutusten sisällöstä. Osa koulutusten järjestäjistä vaatii luomaan erilliset tunnukset omalle sivustolleen. 

SCOPE is the only internationally recognised certification in obesity management. It equips health professionals with up to date, evidence-based obesity management resources, to better treat their patients with obesity and to excel in their careers. SCOPE offers 30+ free e-learning modules on specific issues around obesity, a Core Learning Path containing the essential information on obesity management and SCOPE School one day courses.

 

Made for: Primary Care Physicians, Specialists

 

Disease areas: Obesity

 

Developed by: World Obesity Federation