Mitä lääkärin olisi hyvä huomioida kun vastaanotolle tulee valtimotautia

sairastava tyypin 2 diabetespotilas? Katso asiantuntijalääkärimme Nina Sarneston

video aiheesta.