This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Mitä lääkärin olisi hyvä huomioida, kun vastaanotolle tulee lihava tyypin 2

diabetespotilas? Katso asiantuntijalääkärimme Nina Sarneston video aiheesta.