Mitä lääkärin olisi hyvä huomioida, kun vastaanotolle tulee lihava tyypin 2

diabetespotilas? Katso asiantuntijalääkärimme Nina Sarneston video aiheesta.