This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Oheiset potilasoppaat ovat interaktiivinen versio printtinä ja pdf:nä löydettävistä potilasmateriaaleista. Opas sisältää mm. seuraavia elementtejä: 

  • pistosopetusvideo/ohjevideo valmisteen käytöstä
  • pakkausseloste reaaliaikaisesti päivittyvänä (Lääkeinfo.fi-sivusto aukeaa oppaan sisällä)
  • Suurennetut ohjeet pistämisestä/kynän käytöstä
  • materiaalin tilaus oppaan lomakkeella 
  • sähköisen oppaan lähettäminen potilaalle oppaan toiminnolla anonyymisti - ei välitä hoitohenkilökunnan yhteystietoja potilaalle