This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Käyttöaiheet: 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien  A-hemofiliapotilaiden (synnynnäinen tekijä VIII-vaje) verenvuotojen hoito ja ehkäisy.

  • Helppo ja sama aloitusannos kaikille profylaksiassa: 50 IU/kg joka neljäs päivä*1,4
  • Korkeammat trough-pitoisuudet vs standardivalmisteet: tutkimuksessa keskiarvo  (mean) 3 % 1,4-9
  • Matala ABR:  vuotojen mediaani 0,84** 1,4,10

*Estohoito: suositeltu annos on 50 IU/kg Esperoct®-valmistetta 4 vuorokauden välein. Annosten ja annostelutiheyden säätöä voidaan harkita saavutettujen tekijä VIII:n pitoisuuksien mukaan.1

**Kokonais-ABR käsittää kaikki verenvuodot eli sekä spontaanit, traumaattiset että nivelen sisäiset verenvuodot.4

1. Esperoct® -valmisteyhteenveto.

2. Adynovi®-valmisteyhteenveto.

 

3. Elocta®-valmisteyhteenveto.

4. Giangrande P ym. Thromb Haemost 2017; 117:252-261.

5. Tiede A ym. J Thromb Haemost 2013; 11:670-678.

6. Advante®-valmisteyhteenveto.

7. NovoEight®-valmisteyhteenveto.

8. Nuviq®-valmisteyhteenveto.

9. Refacto AF®-valmisteyhteenveto.

10. Giangrande P ym. J Thromb Haemost 2020; 18 (Suppl 1):5-14.

Esperoct® turoktokogi alfa pegoli. Käyttöaiheet: 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien A-hemofiliapotilaiden (synnynnäinen tekijä VIII -vaje) verenvuotojen hoito ja ennaltaehkäisy. Annostus: Hoito tarvittaessa ja verenvuotojen hoito: Tarvittava yksikkömäärä (IU) = painokilot (kg) x haluttu tekijä VIII:n lisäys (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg per IU/dl). Perioperatiivinen hoito: Enimmäiskerta-annos 75 IU/kg ja enimmäisannos 200 IU/kg/24 tuntia. Estohoito eli profylaksi: 50 IU/kg 4 vuorokauden välein. Nuorilla (12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla) annos on sama kuin aikuisilla. Katso tarkemmat ohjeet valmisteyhteenvedosta. Antotapa: Annetaan noin 2 minuuttia kestävänä laskimoinjektiona. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille ja aiempi allerginen reaktio hamsteriproteiinille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Allergiatyyppiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia. Jos yliherkkyysoireita ilmenee, potilaita on neuvottava lopettamaan lääkevalmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteyttä lääkäriinsä. Potilaita pitää seurata huolellisesti inhibiittorien muodostumisen varalta. Inhibiittorien muodostuminen on tutkittava, jos odotettua tekijä VIII:n aktiivisuustasoa ei saavuteta tai jos vuotoa ei saada hallintaan sopivalla annoksella. Tekijä VIII:n aktiivisuuden vähenemistä ilman havaittavia tekijä VIII-inhibiittoreita on havaittu potilailla Esperoct-valmisteeseen siirtymisen yhteydessä, ja joissakin tapauksissa siihen on liittynyt anti-PEG-vasta-aineita. Valmisteen vaihtamisen yhteydessä asianmukaista VIII:n aktiivisuuden määrittämistä on harkittava. Potilailla, joilla on ennestään sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä, korvaushoito tekijä VIII:lla voi suurentaa sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä. Jos tarvitaan keskuslaskimokatetria, on huomioitava keskuslaskimokatetriin liittyvät komplikaatiot, mukaan lukien paikalliset infektiot, bakteremia ja katetrointikohdan tromboosi. Yhteisvaikutukset: Ei raportoitu. Raskaus ja imetys: Kokemuksia vaikutuksista raskauteen ja imetykseen ei ole. Valmistetta tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, kun valmisteen käyttö on selvästi tarpeellista. Haittavaikutukset: Yleiset: Ihottuma, punoitus, kutina, pistoskohdan reaktiot. Vakavat: Yliherkkyys, tekijä VIII:n inhibitio. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Esperoct® injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 IU: 383,43 €, 1000 IU: 741,53 €, 1500 IU: 1093,64 €, 2000 IU: 1445,75 €, 3000 IU: 2122,91 €. Korvattavuus: Erityiskorvattava (100 %). Krooniset hyytymishäiriöt (126). Reseptilääke. Perustuu 07/2022 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy.

Esperoct® on Novo Nordisk Health Care AG:n omistama tavaramerkki.