This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

NovoSeven® (eptakogialfa) (rFVIIa) on tarkoitettu verenvuotojen hoitoon ja verenvuotojen ehkäisemiseen jouduttaessa leikkaukseen tai invasiivisiin toimenpiteisiin seuraavissa potilasryhmissä:

  • potilaat, joilla on synnynnäinen hemofilia ja joilla on inhibiittoreita hyytymistekijöitä VIII tai IX vastaan > 5 Bethesda-yksikköä (BU)
  • potilaat, joilla on synnynnäinen hemofilia ja joilla oletettavasti on voimakas anamnestinen vaste hyytymistekijöille VIII tai IX
  • potilaat, joilla on hankinnainen hemofilia
  • potilaat, joilla on synnynnäinen FVII-puutos
  • Glanzmannin tautia sairastavat potilaat, joilla on tai on ollut vastareaktioita verihiutaleiden siirrolle tai jos verihiutaleita ei ole saatavilla.

Vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto

  • NovoSeven on tarkoitettu vaikean synnytyksenjälkeisen verenvuodon hoitoon, kun kohtua supistavilla lääkeaineilla ei saavuteta riittävää hemostaasia.