Tämän sivuston käyttöä ei tueta Internet Explorer -selaimessa. Suosittelemme, että käytät toista selainta (esim. Edge, Chrome, Firefox, Safari tai vastaava) parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Victoza® on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joilla on riittämättömässä hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabetes, ruokavalion ja liikunnan lisänä 

  • monoterapiana, kun metformiinin käyttöä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena intoleranssin tai vasta-aiheiden vuoksi
  • muiden diabeteksen hoitoon käytettävien lääkevalmisteiden lisänä. 1

1

Victoza® valmisteyhteenveto

LEADER-tutkimuksessa tyypin 2 diabetespotilailla, joilla oli kohonnut sydän- ja verisuonisairauden riski, liraglutidi lisättynä standardihoitoon esti merkitsevästi ensisijaiseen päätetapahtumaan sisältyneitä vakavia valtimotapahtumia: sydän- ja verisuonikuolema, ei-fataali sydäninfarkti tai ei-fataali aivohaveri. (HR 0.87, 95% CI 0.78-0.97) Lisäksi liraglutidi vähensi merkitsevästi laajempaan sydäntapahtumien kokonaisuuteen sisältyneiden tapahtumien riskiä, joita olivat yllämainittujen lisäksi sairaalahoitoon johtanut epästabiili angina pectoris, sepelvaltimoiden revaskularisaatio sydämen vajaatoiminnasta johtuva sairaalahoito. (HR 0.88, 95% CI 0.81-0.96)